Miling Dental Clinic

Naszym założeniem jest zapewnienie pacjentom naturalnego efektu estetycznego i skutecznej, trwałej rehabilitacji układu stomatognatycznego, dzięki leczeniu stomatologicznemu na najwyższym poziomie, z respektem dla indywidualnych potrzeb, poprzez określenie i realizację celów placówki.

Nasze centrum stomatologiczne znajduje się w Kaliszu – najstarszym mieście w Polsce. Gabinety stomatologiczne są na parterze, a na piętrze jest zlokalizowane laboratorium protetyczne Miling Dental Lab, z którym współpracujemy.

Endodocja Kalisz Sprawdzony Dentysta

Nasze priorytety

Badanie i planowanie leczenia

Leczenie stomatologiczne jest często procesem złożonym i długotrwałym, który ma na celu przywrócenie zdrowia jamy ustnej i całego układu stomatognatycznego. Dlatego zarówno badanie stomatologiczne, jak i planowanie leczenia, to kluczowe etapy terapii. Kładziemy na nie nacisk, tak aby pacjent zapoznał się z zakresem leczenia, kosztami i harmonogramem, a także przewidywanym efektem końcowym.

Wielospecjalistyczność – leczenie i technologia

Chcemy zapewnić opiekę stomatologiczną naszym pacjentom w jak największym zakresie usług.

Sterylność i higiena

Zwracamy uwagę na to, co najważniejsze. Postępujemy według wyznaczonych procedur higienicznych.

RTG

W Miling Dental Clinic posiadamy pantomogram cyfrowy, który zapewnia najwyższą jakość obrazowania, wykorzystując przy tym minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego.

Laboratorium protetyczne

Nasza oferta

Lampa Beyond Kalisz

Stomatologia estetyczna

Dentysta Kalisz 6

Stomatologia mikroskopowa


Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.