Protetyka

Współpracując z laboratorium techniki dentystycznej Miling Dental Lab, oferujemy uzupełnienia protetyczne

Leczenie protetyczne gwarantuje odbudowę warunków w jamie ustnej pacjenta. 

Oferujemy Państwu wszelkiego rodzaju uzupełnienia protetyczne. Z racji takiej, iż laboratorium z którym współpracujemy mieści się w tym samym budynku, jesteśmy w stanie zadbać o każdy detal wykonanej pracy począwszy od zaplanowania uzupełnienia a kończąc na odpowiedniej integracji kolorystycznej w jamie ustnej pacjenta.

Oferujemy m.in. następujące uzupełnienia protetyczne:

  • korony, mosty
  • licówki
  • korony i mosty na implantach
Protetyka Kalisz
Dsc 4715

Konsekwencje braków w uzębieniu

Ubytki zębowe w jamie ustnej nie wiążą się tylko i wyłącznie z kwestią estetyki. Przede wszystkim uniemożliwiają właściwe przeżuwanie. Problemy z prawidłowym rozdrabnianiem pokarmu znacznie utrudniają oraz wydłużają proces trawienia.

Pojedyncze braki w uzębieniu powodują zmiany w jamie ustnej i mogą się przyczynić do przesunięcia zębów sąsiednich oraz przeciwstawnych, pogarszając przy tym sytuację zgryzową. W niektórych sytuacjach może nawet dojść do zaniku kości. To z kolei wiąże się z problemami ze stawami skroniowo-żuchwowymi i może prowadzić do powstawania kolejnych ubytków.


Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.