Cennik

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych dzieciom i osobom dorosłym odpłatnie.

Płatności za udzielone świadczenia zdrowotne dokonywane są przez pacjentów gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub za zgodą kierownika podmiotu leczniczego przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować personel rejestracji podmiotu leczniczego o chęci otrzymania faktury VAT. Zgodnie z art. 106b ust. 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.

Cennik usług

Poniższy cennik jest poglądowy. Dokładna wycena leczenia podana będzie w gabinecie podczas wizyty.

Badanie stomatologiczne 100 zł
Konsultacja stomatologiczna, planowanie leczenia150 zł
Modele diagnostyczne100 zł
Kompleksowa higienizacja jamy ustnej 250-500 zł
Skaling ultradźwiękowy/ Scaling130-220 zł
Piaskowanie zębów 120-150 zł
Polerowanie korzeni/ Root planing 80-150 zł
Fluoryzacja/lakierowanie zębów90-150 zł
Wybarwienie płytki nazębnej 50 zł
Instruktaż higieny 100 zł
Wybielanie nakładkowe900 zł
Wybielanie lampą Beyond1200 zł
Wybielanie i leczenie nadwrażliwości Prevdent1600 zł
Wybielanie zęba martwego250 zł
Wypełnienie kompozytowe (1 znieczulenie w cenie zabiegu) 200-500 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębach przednich300-550 zł
Odbudowa z wkładami z włókna szklanego350-500 zł
Nakład kompozytowy bezpośredni 800-1000 zł
Poszerzone lakowanie150 -200 zł
Wypełnienie glasjonomerowe 200-250 zł
Leczenie nadwrażliwości 80-200 zł
Infiltracja ICON 1 ząb250 zł
Zdjęcie pantomograficzne150 zł
Badanie trójwymiarowe CBCT szczęka + żuchwa 250 zł
Badanie trójwymiarowe CBCT szczęki lub żuchwy 150 zł
Badanie CBCT wycinkowe120 zł
Odbudowa niezbędna do leczenia/rewizja kliniczna 250-350 zł
Leczenie kanałowe – 1 kanał (cena nie obejmuje odbudowy po leczeniu)700 zł
Leczenie kanałowe – 2 kanały (cena nie obejmuje odbudowy po leczeniu)800-900 zł
Leczenie kanałowe – 3-4 kanały (cena nie obejmuje odbudowy po leczeniu)1200 zł
Ponowne leczenie kanałowe – dopłata za 1 kanał150 zł
Ekstyrpacja miazgi200-250 zł
Opatrunek leczniczy 160-200 zł
Zamknięcie perforacji200-300 zł
Usunięcie złamanego narzędzia/wkładu kor.-korz.250-350 zł
Dezynfekcja kanałów za pomocą lasera200 zł
Analiza okluzji300-500 zł
Korona ceramiczna na podbudowie cyrkonowej/pełnoceramiczna 2000 zł
Korona licowana ceramiką w technologii CAD-CAM, podbudowa metalowa 1500 zł
Korona ceramiczna na złocie 1500 zł+ koszt złota
Korona tymczasowa 80-300 zł
Korona metalowa lana1000 zł
Korona teleskopowa2200 zł
Licówka ceramiczna2000-3000 zł
Nakład ceramiczny 1500 zł
Nakład kompozytowy1000-1300 zł
Most adhezyjny kompozyt/ceramika 1 pkt700/1300 zł
Wkład metalowy lany400-500 zł
Proteza osiadająca akrylowa częściowa/całkowitaa1300/1600 zł
Proteza szkieletowa 1950-2200 zł
Proteza szkieletowa na teleskopach2500 zł
Siatka do protezy akrylowej 200 zł
Naprawa protezy100-350 zł
Podścielenie protezy 150-350 zł
Cementowanie pracy protetycznej150-250 zł
Frezunek80 zł
Element precyzyjny 500-800 zł
Zdjęcie starej korony/mostu, rewizja kliniczna cena za punkt150-200 zł
WAX-UP, MOCK-UP w 1 łuku150-500 zł
Szyna relaksacyjna/Nagryzowa300-600 zł
Deprogramator wg Koisa400 zł
Analiza T-SCAN300 zł
Szynowanie zębów taśmą z włókna szklanego 1pkt220 zł
Korona ceramiczna na podbudowie z cyrkonu przykręcana3500 zł
Korona tymczasowa przykręcana na łączniku tymczasowym1000 zł
Proteza zdejmowana na 2-4implantach (lokatory))6500-8000 zł
Proteza zdemowana na implantach (belka) 8000-12000 zł
Atraumatyczne usunięcie zęba stałego 230-500 zł
Zabiegowe usunięcie zęba 500-1000 zł
Nacięcie ropnia, drenaż, płukanie200 -300 zł
Szycie rany 100-150 zł
Opatrunek z powodu stanu zapalnego po ekstrakcji60-120 zł
Zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji w innym gabinecie 120 zł
Wyłuszczenie torbieli600-1000 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji w innym gabinecie 600 zł
Plastyka przedprotetyczna dziąsłowa 180- 250 zł
Plastyka przedprotetyczna kostna250- 400 zł
Wydłużenie korony klinicznej-plastyka tkanek miękkich i kości300-500 zł
Plastyka wędzidełka wargi górnej/dolnej/języka350-500 zł
Pokrycie recesji dziąsła 1000-1500 zł
Zabiegi regeneracyjne kości z zastosowaniem biomateriałow1500-3500 zł
Wszczepienie implantu 3000-3500 zł
Podniesienie dna zatoki metodą otwartą3000-4000 zł
Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą2000-2500 zł
Zdjęcie szwów po zabiegu w innym gabinecie 80 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku 80-250 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej- za wizytę 60-120 zł
Kiretaż zamknięty ¼ łuku zębowego 300-400 zł
Biostymulacja laserowa60-250 zł
Wizyta adaptacyjna/z badaniem90 zł/120 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym 150-250 zł
Opatrunek w zębie mlecznym90-150 zł
Leczenie kanałowe zęba mlecznego200-300 zł
Lakierowanie zębów mlecznych100 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego100-250 zł
Nieefektywna wizyta dziecka,do 20 min.100 zł

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, podmiot leczniczy nie pobiera opłaty.

Za udostępnienie  dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz kolejny w żądanym zakresie poprzez  sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:

  • 1 strona wyciągu albo odpisu – 10 zł,
  • 1 strona kopii albo wydruku – 0,35 zł,
  • Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 2 zł.

Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.