Price list

CAŁKOWITY CENNIK DOSTĘPNY PODCZAS WIZYTY INDYWIDUALNEJ

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych dzieciom i osobom dorosłym odpłatnie.

Płatności za udzielone w podmiocie leczniczym odpłatnie świadczenia zdrowotne dokonywane są przez pacjentów gotówką, kartą płatniczą (kredytową) lub za zgodą kierownika podmiotu leczniczego przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Pacjent przed wystawieniem paragonu jest zobowiązany poinformować personel rejestracji podmiotu leczniczego o chęci otrzymania faktury VAT. Zgodnie z art. 106b ust. 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o pomdatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.

Cennik usług

Poniższy cennik jest poglądowy. Dokładna wycena leczenia, podana będzie w gabinecie podczas wizyty.

Badanie stomatologiczne 90 zł
Konsultacja stomatologiczna, Planowanie leczenia, 150 zł
Modele diagnostyczne100 zł
Kompleksowa higienizacja jamy ustnej 180-300 zł
Wybielanie nakładkowe800 zł
Lampa Beyond1000 zł
Wybielanie zęba po leczeniu kanałowym250 zł
Polerowanie korzeni/ Root planing 80-150 zł
Skaling ultradźwiękowy/ Scaling100-160 zł
Piaskowanie zębów 120-150 zł
Wybarwienie płytki nazębnej 50 zł
Fluoryzacja 90-150 zł
Instruktaż higieny 40 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębach bocznych (1 znieczulenie w cenie zabiegu) 190-350 zł
Wypełnienie kompozytowe w zębach przednich – powierzchnia wargowa 300-500 zł
Nakład kompozytowy bezpośredni 350-400 zł
Wypełnienie Glasjonomerowe 150-200 zł
Leczenie nadwrażliwości 50-200 zł
Infiltracja ICON 1 ząb160-200 zł
Zdjęcie Panoramiczne 80 zł
Zdjęcie trójwymiarowe CBCT Szczęka + żuchwa 250 zł
Zdjęcie trójwymiarowe Szczęki lub żuchwy 150 zł
CBCT wycinkowe120 zł
Odbudowa niezbędna do leczenia/rewizja kliniczna 150-300 zł
Leczenie kanałowe – 1 kanał500 zł
Leczenie kanałowe – 2 kanały700 zł
Leczenie kanałowe – 3 kanały800-1200 zł
Ponowne leczenie kanałowe -dopłata za 1 kanał150 zł
Opatrunek leczniczy 150-200 zł
Zamknięcie perforacji100-200 zł
Usunięcie złamanego narzędzia150-300 zł
Dezynfekcja kanałów za pomocą lasera200 zł
Atraumatyczne usunięcie zęba stałego (socket preservation)150-400 zł
Zabiegowe usunięcie zęba 500-1000 zł
Nacięcie ropnia, drenaż, płukanie150-300 zł
Szycie rany 50-100 zł
Opatrunek z powodu stanu zapalnego po ekstrakcji50 zł
Zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji w innym gabinecie 100 zł
Wyłuszczenie torbieli600-1000 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji w innym gabinecie 500 zł
Plastyka przedprotetyczna dziąsłowa 150 zł
Plastyka przedprotetyczna kostna250 zł
Wydłużenie korony klinicznej-plastyka tkanek miękkich i kości300-500 zł
Plastyka wędzidełka wargi górnej/dolnej/języka160-300 zł
Pokrycie recesji dziąsła 800-1200 zł
Zabiegi regeneracyjne kości z zastosowaniem biomateriałow1500-3500 zł
Wszczepienie implantu 2500-3500 zł
Podniesienie dna zatoki metodą otwartą2500-4000 zł
Podniesienie dna zatoki metodą zamkniętą1600-2000 zł
Zdjęcie szwów po zabiegu w innym gabinecie 50 zł
Analiza okluzji100-500 zł
Korona ceramiczna na podbudowie cyrkonowej//pełnoceramiczna 1300 zł
Korona licowana ceramiką w technologii CAD-CAM, podbudowa metalowa 900 zł
Korona ceramiczna na złocie 900 zł + koszt złota
Korona tymczasowa PMMA/Akrylowa250 zł
Korona metalowa lana 600 zł
Korona teleskopowaod 1400 zł
Licówka ceramiczna1300-1600 zł
Nakład ceramiczny (Onlay/Overlay)1000 zł
Nakład kompozytowy/endokorona Inlay, Onlay Overlay500-1000 zł
Wkład metalowy lany 250-350 zł
Most adhezyjny kompozyt/ceramika 1 pkt600-900 zł
Proteza osiadająca akrylowa całkowita1000 zł
Proteza osiadająca akrylowa częściowa360-600 zł
Siatka metalowa do protezy akrylowej 150 zł
Naprawa protezy 80-150 zł
Podścielenie protezy120-250 zł
Cementowanie 1 punktu protetycznego80-150 zł
Zdjęcie starej korony/mostu, rewizja kliniczna cena za punkt100-200 zł
WAX-UP, MOCK-UP w 1 łuku100-300 zł
Szyna relaksacyjna/Nagryzowa300-600 zł
Deprogramator wdg Koisa 300-500 zł
Analiza T-SCAN160-300 zł
Szynowanie zębów taśmą z włókna szklanego 1pkt100 zł
Korona metalowo-ceramiczna 1800-2500 zł
Korona ceramiczna na podbudowie z cyrkonu 2000-3000 zł
Korona tymczasowa przykręcana na łączniku tymczasowym od 800 zł
Proteza na implantach ( Locator, zatrzask kulowy)od 4500 zł
Płukanie kieszonki dziąsłowej z aplikacją leku 50-250 zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej- za wizytę 50-80 zł
Kiretaż ¼ łuku zębowego 300-400 zł
Biostymulacja laserowa60-250 zł
Wizyta adaptacyjna80 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym 100-200 zł
Opatrunek w zębie mlecznym70-150 zł
Leczenie kanałowe zęba mlecznego200-300 zł
Lakierowanie zębów mlecznych100 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego90-160 zł
Nieefektywna wizyta dziecka100 zł

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, podmiot leczniczy nie pobiera opłaty.

Za udostępnienie  dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz kolejny w żądanym zakresie poprzez  sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości:

  • 1 strona wyciągu albo odpisu – 10 zł,
  • 1 strona kopii albo wydruku – 0,35 zł,
  • Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych – 2 zł.

Dsc2528 10

We fulfill the goals and tasks of a medical entity. We provide dental care to patients in accordance with current medical knowledge, current procedures, available methods and resources, with due diligence, as well as with respect for professional ethics and patient rights.