Nasze usługi

Miling Dental Clinic

Naszym założeniem jest zapewnienie pacjentom naturalnego efektu estetycznego i skutecznej, trwałej rehabilitacji układu stomatognatycznego, dzięki leczeniu stomatologicznemu na najwyższym poziomie, z respektem dla indywidualnych potrzeb, poprzez określenie i realizację celów placówki.

Miling Foto

Nasze priorytety

Szeroki zakres usługi higiena

Oferujemy szeroki zasób usług przy użyciu najnowocześniejszej technologii, oraz gwarantujemy wielospecjalistyczne podejście w stosunku do każdego przypadku.

Nowoczesny sprzęt RTGi higiena

Naszym niewątpliwym atutem jest posiadanie pantomogramu cyfrowego z funkcją 360, który zapewnia najwyższą jakość obrazowania, wykorzystując przy tym minimalną dawkę promieniowania RTG.

Oferta

Lampa Beyond Kalisz

Stomatologia estetyczna

Dentysta Kalisz 6

Stomatologia mikroskopowa

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego.

Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.


Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.