Diagnostyka radiologiczna

Diagnostyka obrazowa to nieodzowny element leczenia stomatologicznego. Oferujemy dwie techniki wykonywania zdjęć RTG: OPG i CBCT.

W Miling Dental Clinic posiadamy pantomograf cyfrowy, który zapewnia najwyższą jakość obrazowania, wykorzystując przy tym minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego.

Pantomogram (OPG) – podstawa profesjonalnej diagnostyki stomatologicznej.

Jest to zdjęcie przeglądowe przedstawiające ogólny stan wszystkich zębów, zawiązków zębów oraz struktur otaczających. Są to m.in.  kości szczęki, żuchwy, stawy skroniowo – żuchwowe. Zdjęcia OPG pozwalają także na kontrolę szczelności wypełnień oraz umożliwiają wykrycie próchnicy wtórnej, która rozwija się pod wypełnieniem, które nie wykazuje klinicznych oznak uszkodzenia.

Sesja 5
Dentysta Kalisz (22)
Posiadamy nowoczesny sprzęt radiologiczny.

Tomografia wiązki stożkowej (CBCT)

Jest najczęściej stosowana w endodoncji oraz implantologii stomatologicznej. Umożliwia uzyskanie trójwymiarowego obrazu tkanek twardych i miękkich czy też kanałów zębowych.

Pozwala to na przeprowadzenie poprawnej pod względem merytorycznym diagnostyki przestrzennej, bez zniekształceń.

Umożliwia prawidłowe zaplanowanie i wykonanie zabiegu, między innymi ułatwia wykonanie szablonów implantologicznych.

Wykonywanie zdjęcia radiologicznego w Miling Dental Clinic

Pacjent przed badaniem rtg podpisuje zgodę na jego wykonanie oraz jest dokładnie poinformowany przez lekarza lub radiologa, jak będzie przebiegać badanie.


Dsc2528 10

Realizujemy cele i zadania podmiotu leczniczego. Zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi procedurami, dostępnymi metodami i środkami, należytą starannością, a także z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.